• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Documenten m.b.t. “paraplu aanpak” Vermogen in het buitenland openbaar gemaakt

Documenten m.b.t. “paraplu aanpak” Vermogen in het buitenland openbaar gemaakt

Binnen de Belastingdienst loopt het project “paraplu aanpak” Vermogen in het buitenland. Onder deze paraplu aanpak valt een reeks van projecten en handhavingsacties met betrekking tot vermogen in het buitenland.

Bij het ministerie van Financiën is onlangs een verzoek gedaan naar het publiceren van o.a. een draaiboek, richtlijnen, afspraken of verslagen van vergaderingen, die de medewerkers van de Belastingdienst ter beschikking staan voor het uitvoeren van de paraplu aanpak. Ook is er verzoek gedaan naar de documenten waaruit blijkt over welke gegevens de Belastingdienst überhaupt beschikt. Zo’n verzoek kan gedaan onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waarin staat dat u recht heeft op informatie van de overheid m.b.t. hoe deze handelt en besluiten neemt.

Naar aanleiding van dit Wob-verzoek heeft de staatssecretaris van Financiën enkele stukken met betrekking tot de paraplu aanpak openbaar gemaakt. Het gaat om de volgende stukken:

  1. Memo Governance programma Vermogen in het buitenland van 8 juni 2018;
  2. memo Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland van 3 mei 2018;
  3. algemene beschrijving programma Vermogen in het buitenland van 4 oktober 2017; en
  4. capaciteitsplanning programma Vermogen in het buitenland 2018 van 15 augustus 2017.

Deze documenten zijn deels openbaar gemaakt. De volgende verslagen hebben ook betrekking op de paraplu aanpak, maar zijn niet openbaar gemaakt.

  1. verslagen van de Stuurgroep Vermogen in het buitenland; en
  2. verslagen Kernteamprogramma Vermogen in het buitenland.

Deze verslagen bevatten volgens de staatssecretaris uitsluitend de strategiebespreking van de projecten die vallen onder de paraplu aanpak. Het openbaar maken van deze verslagen zou in strijd zijn met de belangen van controle-strategische aard.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken. “Besluit Op Wob-Verzoek over 'Paraplu Aanpak' Vermogen in Het Buitenland.” Rijksoverheid, Ministerie Van Financiën, 13 Aug. 2018.

Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024