• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Het betreft de meest ingrijpende wijziging in de Faillissementswet sinds jaren.

Tot voor kort was voor een schuldsanering buiten surseance of faillissement altijd de medewerking nodig van alle schuldeisers. Een of enkele schuldeisers konden een sanering derhalve frustreren, dan wel hun onderhandelingspositie buiten proportie vergroten.

Dat had onnodige faillissementen tot gevolg.

De WHOA maakt het mogelijk dat de schuldenaar buiten faillissement of surseance een akkoord aanbiedt aan de schuldeisers en/of aandeelhouders. In dit akkoord worden dan de rechten van de schuldeisers en/of aandeelhouders gewijzigd.

De schuldeisers worden afhankelijk van onder meer hun rang als schuldeiser, in klassen ingedeeld. Over het akkoord moet per klasse gestemd worden.

Indien bij de stemming het akkoord voldoende steun heeft verkregen, is onder voorwaarden goedkeuring door de rechtbank (homologatie) mogelijk, waarna het akkoord ook aan een tegenstemmende minderheid van schuldeisers/aandeelhouders kan worden tegengeworpen.

Het aanbieden van het akkoord zal er doorgaans op gericht zijn de onderneming na financiële herstructurering op een gezonde manier te laten voortbestaan. Het akkoord kan er ook juist op gericht zijn de onderneming geleidelijk en met zo min mogelijk verlies te staken.

De verwachting is derhalve dat de WHOA met name een oplossing biedt voor de grotere MKB ondernemingen en de grote ondernemingen.

In de eerste plaats kan de onderneming/schuldenaar zelf gebruik maken van de WHOA. Daarvoor is dan noodzakelijk dat de schuldenaar aannemelijk maakt dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan.

Naast de onderneming zelf, kan toepassing van de WHOA echter ook worden gevraagd door iedere schuldeiser, iedere aandeelhouder of de OR van de onderneming/schuldenaar.

Meer info inzake de WHOA kan u via onderstaande link raadplegen:

https://thuispartners.nl/nieuws/artikelen/de-whoa-in-12-vragen-en-antwoorden

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024