• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
De oudedagsvoorziening van de ondernemer

De oudedagsvoorziening van de ondernemer

Ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen momenteel een (gemaximeerd) deel van hun winst doteren aan de oudedagsreserve. Dat betekent concreet dat zij dit bedrag in mindering mogen brengen op het belastbare inkomen en dus een belastingvoordeel genieten.

De regeling is oorspronkelijk bedoelt om een potje op te bouwen als oudedagsvoorziening maar dat werkt natuurlijk alleen als je het bedrag ook daadwerkelijk wegzet en reserveert op een aparte rekening. In ongeveer de helft van de gevallen gebeurt dit niet en wordt uitsluitend gebruik gemaakt van het belastingvoordeel. Maar, op enig moment moet er tóch fiscaal afgerekend worden over deze oudedagsreserve. Dat kan tot problemen leiden als er geen liquide middelen zijn.

Omdat slechts de helft van de ondernemers de regeling gebruikt waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld is, heeft het kabinet besloten de (fiscale) oudedagsreserve per 1 januari 2023 af te schaffen.

Is daarmee de mogelijkheid van opbouwen van een gezonde oudedagsvoorziening voor ondernemers dan verloren?
Nee, er komt een uitbreiding van mogelijkheden via de Wet Toekomst Pensioenen (WTP).

In deze wet wordt voorgesteld om de fiscale behandeling van werknemerspensioen (pijler 2) te harmoniseren met de lijfrentevoorzieningen (pijler 3). Dat betekent een arbeidsvorm neutraal pensioenkader, met andere woorden als zelfstandige of als medewerker in loondienst moeten gelijke mogelijkheden bestaan om -fiscaal gefaciliteerd- een oudedagsvoorziening op te bouwen.

Op dit moment is de premiegrens van lijfrenteopbouw, de zogenoemde jaarruimte, gemaximeerd op 13,3% van een premiegrondslag. Deze wordt in de WTP gelijkgesteld aan het mogelijke opbouwpercentage van 30% van een grondslag in de 2e pijler, de werknemerspensioenen. Al met al dus een behoorlijke verhoging waarbij het uitgangspunt is dat deze koppeling tussen de 2 en 3de pijler in de toekomst zal blijven.

Kortom, voor de ondernemers die nu daadwerkelijk hun oudedagsreserve reserveren, blijft een goede pensioenopbouw mogelijk. Voor de ondernemers die nu uitsluitend van het fiscaal voordeel genieten en niets apart zetten, is dit de uitgelezen kans om in een financieel plan te bekijken hoe een adequate oudedagsvoorziening opgebouwd kan worden. Zo is het niet alleen nu van inkomen genieten maar ook ná pensionering.

Categorieën : Tripost
Barbara Spauwen
Barbara Spauwen
Auteur

Barbara is verbonden aan Tripolis als senior consultant financial planning.

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024