• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
De oudedagsverplichting (ODV), afstorten en/of overlijden

De oudedagsverplichting (ODV), afstorten en/of overlijden

De uitfasering van het pensioen in eigen beheer is alweer een tijd geleden. Tot en met 31 december 2019 kon dit pensioen afgekocht worden of omgezet in een ouderdagverplichting (ODV).

De directeur groot aandeelhouder (DGA) kan er voor kiezen om zijn ODV af te storten in een lijfrente. Bij een afstorting in een lijfrente moet men zich houden aan de wettelijke fiscale spelregels die gelden voor lijfrentes. Eén van die spelregels is dat de lijfrente uiterlijk moet ingaan in het kalenderjaar 5 jaar ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Dat kan voor de oudere DGA een probleem opleveren omdat als men deze leeftijd gepasseerd is en afstorten dus niet meer mogelijk is. Om dit probleem op te lossen, is in recent in een besluit goedkeuring gegeven dat ook ná de “AOW-gerechtigde leeftijd plus vijf jaar” een omzetting in een lijfrenteproduct nog kan. Weliswaar onder een viertal voorwaarden:

  1. De lijfrentetermijnen moeten direct ingaan
  2. De minimale uitkeringsduur van 20 jaar mag verminderd worden met de reeds verstreken ODV termijn vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd
  3. De volledige waarde van de ODV moet worden aangewend voor een lijfrente
  4. Er moet een verzoek tot goedkeuring worden ingediend bij de Belastingdienst

Als de ondernemer overlijdt, valt de ODV in zijn of haar nalatenschap. Vervolgens is het van toepassing zijnde huwelijksvermogensrecht belangrijk én het al dan niet bestaan van een testament om te bepalen wie de uitkering na overlijden toekomt. In een testament kun je een ODV uitkering middels een legaat aan één van de erfgenamen laten toekomen.

Bij overlijden van de DGA tijdens de opbouwfase gaat het recht op de ODV over op de erfgenamen en als dit meerdere -natuurlijke- personen zijn dan wordt dit recht gesplitst. Hierdoor krijgt iedere gerechtigde een eigen ODV recht dat binnen 12 maanden in een ODV uitkering moet zijn omgezet.

Elke erfgenaam kan zelf weer de keuze maken om dit ODV recht al dan niet om te zetten in een lijfrenteproduct bij een verzekeraar of bank. Bij de afstorting moet men zich, zoals eerder aangegeven, houden aan de fiscale spelregels. Deze regels zijn voor de erfgenamen merkwaardig want er kan geen direct ingaande nabestaandenlijfrente voor aangekocht worden. Wél een levenslange of tijdelijke oudedagslijfrente waardoor uitkeringen pas later ingaan. Het kan in voorkomende gevallen ook gewenst zijn.

Bent u DGA en heeft u een ODV? Het loont om een aantal zaken direct goed te inventariseren, namelijk uw huwelijksgoederenregime, testament, ODV-overeenkomst, persoonlijke én financiële situatie. Er zijn veel opties waar u mogelijk meer (gewenste) flexibiliteit uit kunt halen voor uzelf of voor uw erfgenamen.

Categorieën : Tripost
Barbara Spauwen
Barbara Spauwen
Auteur

Barbara is verbonden aan Tripolis als senior consultant financial planning.

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024