• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Dat opdrachtgevers aan elkaar verbonden zijn betekent nog niet dat zij als één opdrachtgever moeten worden aangemerkt

Dat opdrachtgevers aan elkaar verbonden zijn betekent nog niet dat zij als één opdrachtgever moeten worden aangemerkt

Belanghebbende heeft in 2017 aangifte IB/PVV gedaan en daarbij zijn inkomen aangemerkt als winst uit onderneming (wuo). Volgens de inspecteur is sprake van resultaat uit overige werkzaamheden (row).

Over eerdere jaren, 2010-2013 heeft hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat sprake was van een fictieve dienstbetrekking. In 2014 heeft belanghebbende een VAR-wuo aangevraagd en gekregen. Net als over 2014 zijn de aangiften 2015 en 2016, waarin belanghebbende WUO aangeeft , gevolgd.

In 2017 heeft belanghebbende drie opdrachtgevers, heeft hij met hen een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van opdracht gesloten, waarin een (fictieve) dienstbetrekking wordt uitgesloten. Rechtbank Gelderland oordeelt dat in 2017 sprake is van wuo, nu de werkzaamheden duurzaam zijn, van grote omvang (fulltime) en de baten ook van grote omvang zijn.

Deze elementen wegen volgens de rechtbank zwaar bij de beoordeling van het verschil tussen winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden waar het hier om gaat. Bovendien is sprake van drie opdrachtgevers. Dat deze drie opdrachtgevers gelieerd zijn, doet er niet toe. Belanghebbende heeft namelijk aannemelijk gemaakt dat sprake is van verschillende vennootschappen die verschillende activiteiten verrichten en dat hij daarvoor verschillende werkzaamheden heeft verricht. (Beroep gegrond.)

Bron: Sdu/NDFR

Categorieën : Tripost
Tripolis
Tripolis
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024