• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Cursus- en studiekosten niet altijd aftrekbaar als ondernemingskosten

Cursus- en studiekosten niet altijd aftrekbaar als ondernemingskosten

Uit een uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat cursus- en studiekosten niet altijd aftrekbaar zijn als ondernemingskosten. Deze uitspraak volgde nadat de staatssecretaris van Financiën in cassatie was gegaan tegen een uitspraak van het Gerechtshof van Den Haag.

Een geregistreerde octrooigemachtigde heeft werkzaamheden verricht met betrekking tot procesvoering inzake eigendomszaken. De inkomsten die hij hiermee verwierf, voerde hij op als resultaat van overige werkzaamheden. Hij gaf een bedrag van bijna 6.000 euro op als scholingsuitgaven. De Inspecteur nam dit bedrag niet geheel over. Een som van 3.002 euro aan reis- en verblijfkosten voor een cursus over intellectueel eigendom en een bedrag van 823 euro aan reiskosten voor een rechtenstudie werden niet overgenomen. De octrooigemachtigde wilde hierna deze kosten opvoeren als ondernemingskosten.

Het Gerechtshof van Den Haag oordeelde dat de kosten aftrekbaar zijn voor een bedrag van 1.500 euro vanwege hun zakelijke karakter en gaf hiermee de octrooigemachtigde gelijk. Het Hof constateerde dat de cursus en de rechtenstudie ertoe dienen reeds opgedane vakkennis op peil te houden, kennis te verdiepen en cliënten hierdoor beter advies te kunnen geven. De cursus diende tevens als verplichte, permanente educatie. Het zou hierbij niet van belang zijn dat door middel van de cursus- en studiekosten een nieuwe bevoegdheid wordt verkregen.

De Hoge Raad heeft deze uitspraak nu vernietigd en de zaak verwezen naar het Gerechtshof van Amsterdam. De Raad oordeelde dat het Hof ten onrechte heeft bepaald dat het niet van belang is dat met de cursus- en studiekosten een nieuwe bevoegdheid wordt verkregen. Artikel 3.16, lid 2 letter f, Wet IB 2001 heeft volgens de Raad niet het doel verandering te brengen in de behandeling van kosten van cursussen en opleidingen voor studie en beroep binnen het begrip ondernemingskosten. Voor de Wet IB 2001 geldt nog steeds dat kosten van cursussen, (beroeps)opleidingen en studie alleen meegenomen mogen worden als ondernemingskosten, als deze worden ingezet voor het op peil houden van eerder opgedane vakkennis.

Bron: ECLI:NL:HR:2016:2901 (Hoge Raad December 23, 2016)

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024