• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Coulancerente wordt in bijzondere gevallen aan ondernemers vergoed

Coulancerente wordt in bijzondere gevallen aan ondernemers vergoed

De Belastingdienst volgt een aanbeveling van de Nationale ombudsman op: in bijzondere gevallen zal coulancerente aan ondernemers vergoed worden. Het gaat om gevallen waarbij er door toedoen van de Belastingdienst een vertraging is ontstaan in de zogenoemde achterwaartse verliesverrekening, waardoor ondernemers renteschade lijden.

Eind 2017 deed de Nationale ombudsman de aanbeveling om de coulancerente alsnog in specifieke gevallen te vergoeden. De ombudsman ontving namelijk, kort na elkaar, drie afzonderlijke klachten van ondernemers. Deze gaven aan dat zij renteverlies hadden geleden, omdat er sprake was van vertraging in de behandeling van de ingediende (verlies)aangiften. De Nationale ombudsman heeft deze klachten onderzocht.

De Nationale ombudsman volgt de staatssecretaris in zijn standpunt dat de Belastingdienst bij achterwaartse verliesverrekening in de regel geen coulancerente hoeft te vergoeden. Toch is de ombudsman van mening dat er in bijzondere situaties wel ruimte voor moet zijn. Hierbij is het belangrijk dat de Belastingdienst grenzen stelt voor de termijn waarin zij de ingediende aangiften mogen afhandelen.

In principe heeft de Belastingdienst één jaar de tijd om aangiften af te handelen. Hierbij moet naast de Belastingdienst ook de belastingplichtige zich inspannen om de aanvraag tijdig af te handelen. Het blijkt echter dat in de gevallen, die de ombudsman onderzocht, de belastingplichtige aan zijn deel van de inspanning voldaan had, maar de Belastingdienst in gebreken bleef. Daar heeft de behandeling van de aangifte langer geduurd dan gebruikelijk is. De ombudsman vindt dat er in zo’n uitzonderlijke situaties aanleiding is om voor maximaal die periode coulancerente te vergoeden.

De Belastingdienst heeft laten weten dit standpunt te onderschrijven. U kunt een verzoek indienen om coulancerente te ontvangen indien: • u belasting terugvraagt waarover u geen heffingsrente, belastingrente of invorderingsrente ontvangt; en • de behandeling van uw verzoek om teruggaaf van belasting langer heeft geduurd dan gebruikelijk.

Bron: “Rapport: Vergoeding Coulancerente Bij Achterwaartse Verliesverrekening?” De Nationale Ombudsman, 18 Dec. 2017.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024