• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Coronamaatregelen: een overzicht

Coronamaatregelen: een overzicht

Het is al een tijdje geleden dat het eerste pakket coronamaatregelen in werking is getreden. In deze bijdrage worden de belangrijkste maatregelen kort op een rijtje gezet.  

Uitstel van betaling van belastingen 

Ondernemers die in financiële problemen komen vanwege het coronavirus kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Er wordt automatisch voor 3 maanden uitstel verleend. De Belastingdienst geeft ook tijdelijk de G-rekening vrij tot een hoogte van de bedragen die zijn opgelegd als aanslagen loonheffingen of omzetbelasting. Een aparte melding betalingsonmacht is niet nodig. Deze regeling geldt tot 19 juni 2020. 

NOW 

Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies over een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden, kunnen gerelateerd aan het omzetverlies bij het UWV voor een periode van drie maanden een subsidie aanvragen. Van de werkgever wordt verwacht dat hij geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. De aanvraag NOW kan worden ingediend tot en met 31 mei 2020.  

TOGS 

Ondernemers uit bepaalde sectoren kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000. De TOGS is belastingvrij en bedoeld om de vaste lasten te kunnen betalen. De aanvraag kan worden ingediend tot en met 26 juni 2020.  

Tozo 

Via de Tozo-regeling kunnen zelfstandigen een aanvraag doen voor inkomensondersteuning en voor een lening. De inkomensondersteuning, die maximaal 3 maanden kan worden genoten, bedraagt niet meer dan het sociaal minimum.  Het maximale bedrag dat geleend kan worden is € 10.157. De aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2020. 

 GO en BMKB 

Via de GO-regeling kunnen mkb’ers en grote bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen. Het maximale bedrag en garantiepercentage van de GO-regeling (tijdelijk GO-C genoemd) is verhoogd. De GO-C kan aangevraagd worden tot en met 31 december 2020. 

Via de BMKB kunnen kleine tot middelgrote bedrijven een beroep doen op leningen waarvoor de overheid garant staat. Het garantiebudget van de BKMB (tijdelijk BKMB-C genoemd) wordt bijna verdubbeld en de looptijd van de kredieten wordt verlengd. De BMKB-C kan worden aangevraagd tot en met 31 mei 2020.  

 Overige belastingmaatregelen: 

  • Directeur-grootaandeelhouders krijgen de mogelijkheid om het gebruikelijk loon te verlagen.  
  • Het urencriterium wordt versoepeld 
  • De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt verruimd. 
  • Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar al verrekenen met de winst over 2019. 
  • Belastingplichtigen die door de coronacrisis tijdelijk de hypotheek niet kunnen betalen en met hun hypotheekverstrekker een betaalpauze hebben afgesproken, houden recht op hypotheekrenteaftrek.  

 

 

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024