• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Connectivity

Connectivity

Connectivity was het centrale thema tijdens het ICT congres op 17 juni jl. georganiseerd door Accountancynieuws (product van Kluwer). Ook Tripolis Advies was aanwezig tijdens dit congres om de markt- en ict-ontwikkelingen in de accountancy te volgen.

Met Connectivity wordt bedoeld “slimme koppelingen” en het doel daarvan is om administratieve gegevens zodanig te verwerken dat financiële en fiscale rapportages kunnen worden geproduceerd met zo min mogelijk handmatige werkzaamheden. Dat zou toch iedereen graag willen, zou je dan denken.

Toch bleek tijdens een kleine enquête onder de bezoekers dat veel kantoren niet optimaal gebruik maken van de technieken voor geautomatiseerde verwerking van administratieve gegevens. Waarom niet?
Het antwoord daarop is dat het automatiseren van administratieve verwerking veel complexer is dan men wellicht in eerste instantie zou vermoeden. Deze complexiteit blijkt uit onderstaande keuzes die elke ondernemer, nu of op een later tijdstip, moet maken:

• Willen we gebruik maken van meerdere software systemen of één software systeem? • Welke informatie willen we koppelen en zijn wij daarbij afhankelijk van onze software leverancier? • Welke (dwingende) eisen worden gesteld voor het aanleveren van informatie? (Denk aan SBR-eis door overheid/banken/kamer van koophandel) • Willen we informatie op een lokale server of informatie “in the Cloud”? • Wat zijn de gevolgen van het automatiseren en eventueel koppelen van administratieve gegevens op (de functie-inhoud van) de medewerkers? • Heeft de partij waarmee informatie wordt uitgewisseld wel voldoende maatregelen genomen voor de veiligheid van deze gegevens? • Hoe kunnen wij over informatie beschikken die “in the Cloud” staat als later de keuze wordt gemaakt voor informatie op een lokale server? • Wat zijn de gevolgen voor ons als de leverancier van “in the Cloud”-diensten failliet gaat?

Tijdens dit congres werd duidelijk dat de (accountancy) markt sterk aan verandering onderhevig is en dat vele kantoren gedwongen worden na te denken over welke strategie zij zullen kiezen en welke ICT daarbij nodig is.

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor accountantskantoren maar ook voor vele ondernemers die actief zijn in andere marktgebieden. Wij adviseren jullie in ieder geval (uitgebreid) aandacht te besteden aan onderstaande punten alvorens keuzes worden gemaakt op het gebied van Connectivity:

• Maak een goede opstelling van de bedrijfsprocessen en de aanwezige hard- en software. • Breng structuur aan in de aanwezige ICT en voorkom wildgroei. • Ga na of u de juiste mensen heeft op de juiste plek in uw organisatie en wacht vooral niet af,
maar ga ermee aan de slag!

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024