• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Chocoladeletter en banketstaaf zijn geen loon

Chocoladeletter en banketstaaf zijn geen loon

Als een werkgever zijn werknemers kleine geschenken geeft ter gelegenheid van een verjaardag of een andere feestdag, vallen deze tot een waarde van maximaal € 25 onder de regeling voor kleine geschenken. Dit geldt niet alleen onder de werkkostenregeling, maar ook onder de tot 1 januari 2015 geldende overgangsregeling. Een werkgever had in 2010 90 relatiegeschenken, 50 chocoladeletters en 22 banketstaven gekocht. De relatiegeschenken hadden een waarde van € 29,95 per stuk. De inspecteur stelde dat de werkgever in december 2010 aan zijn werknemers geschenken had aangeboden van in totaal € 40 per werknemer en legde hierover een naheffingsaanslag op. De werkgever stelde dat de relatiegeschenken niet aan de medewerkers waren geschonken, maar aan klanten. En de banketstaven en chocoladeletters vielen volgens de werkgever onder de regeling voor kleine geschenken zoals deze is genoemd in het besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 5 juli 2011. Het gaat in dit besluit over geschenken met een maximale waarde van € 25 die worden verstrekt bij gelegenheden waarbij ook anderen dan de werkgever een dergelijke attentie zouden kunnen geven, zoals bij een verjaardag, Kerst of Sinterklaas. Volgens het besluit worden dergelijke attenties door de Belastingdienst niet als loon beschouwd.

Werkkostenregeling De inspecteur was echter van mening dat dit besluit uitsluitend betrekking heeft op de per 1 januari 2011 ingevoerde werkkostenregeling. En omdat die regeling in 2010 – het jaar waarin de geschenken waren uitgedeeld – nog niet van kracht was, waren de chocoladeletters en banketstaven volgens de inspecteur belast loon. Rechtbank Gelderland kon deze redenering niet volgen. Dat het betreffende besluit betrekking heeft op de werkkostenregeling wil volgens de rechtbank niet zeggen dat de genoemde regeling alleen onder de werkkostenregeling zou gelden. Daarom stelde de rechtbank dat de attenties onder de regeling voor kleine geschenken konden vallen mits aan alle voorwaarden werd voldaan. Omdat de rechtbank ervan uitging dat de relatiegeschenken inderdaad aan klanten waren geschonken en de totale waarde van de banketstaven en chocoladeletters niet hoger waren dan € 25 per werknemer, kon de regeling voor kleine geschenken worden toegepast. De naheffingsaanslag was op dit punt onterecht opgelegd.

Meer informatie: Rechtbank Gelderland, 2 juni 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:3403

Bron: Taxence

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024