• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Boete voor belastingontduiking verdubbelt

Boete voor belastingontduiking verdubbelt

Staatssecretaris Wiebes roept belastingontduikers op hun verborgen vermogen in het buitenland snel op te geven bij de Belastingdienst. Voor belastingontduikers die zichzelf melden bij de Belastingdienst stijgt de boete per 1 juli 2016 van 60% naar 120%.

In de wet is zogenaamde inkeerregeling opgenomen. Deze houdt in dat er geen boete wordt opgelegd als een belastingplichtige uiterlijk twee jaar nadat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of aangifte had moeten doen, alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt, vóórdat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de volledigheid of onjuistheid bekend is of bekend zal worden. Als een belastingplichtige na deze twee jaar tot inkeer komt, dan bedraagt de boete nu nog 60% van de te weinig geheven belasting. Per 1 juli 2016 wordt dit verdubbeld naar 120%.De staatssecretaris geeft aan dat de kans op het vinden van verborgen vermogen steeds groter wordt. Dit komt omdat de Belastingdiensten van 100 landen onderling bankgegevens gaan uitwisselen. Als belastingontduikers door de belastingdienst worden ontdekt, wordt een boete opgelegd tot 300% over het verschuldigde belastingbedrag. Deze boete komt bovenop de belastingschuld.

Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024