• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
2015

2015

De laatste dagen van 2014 hebben we gebruikt om onze financiële administratie af te sluiten. Ons resultaat is bepaald. De begroting voor 2015 is gereed. We weten weer heel goed waar we staan. Dat weten we trouwens maandelijks, omdat we onze cijfers maandelijks analyseren. In de loop van de volgende week leveren onze Ondernemersdesk klanten hun cijfers aan en zullen we ze voor het einde van de maand kunnen rapporteren over hun financiële jaarprestatie. En dan is het klaar, gaat de blik weer vooruit. Het verbaast me steeds weer dat ik nog ondernemers tegenkom die moet wachten op hun accountant om te weten hoe ze gepresteerd hebben. Het verbaast me nog meer dat er accountants zijn die hun klanten nu nog niet hebben kunnen vertellen wat hun performance was in 2013! Het is echt niet meer moeilijk om dat goed en goedkoop te organiseren. Ondernemers en accountants die dat het niet voor elkaar krijgen om maandelijks (of per kwartaal bij kleinere ondernemingen) betrouwbare cijfers te produceren en te analyseren horen thuis in de onderafdeling van het ondernemerschap.

Onze aandacht gaat vooral uit naar analyse en advies. We zijn weer een Nieuwjaarsdag gepasseerd. Dat betekent dat er een aantal wetswijzigingen van kracht is geworden. Al vroeg worden onze klanten geïnformeerd over de consequenties voor hen. Wie ons volgt op Twitter weet dat we ons regelmatig verbazen over de afwachtende houding van de ondernemer. Dat is op zichzelf begrijpelijk, elk jaar komen er weer nieuwe wijzigingen op je af. Toch vrees ik dat er iets anders aan de hand is. Ondernemers denken te gemakkelijk dat ze het later nog wel kunnen repareren. Ik ben ervan overtuigd dat er op grote schaal wordt geantedateerd. Antedateren is een datum aan een document geven die in het verleden ligt. Is dat kwalijk?

Zolang ik dit werk doe heb ik cliënten en medewerkers gewezen op mijn strenge houding tegenover antedateren. Het valt mij dan steeds weer op hoe makkelijk mensen vinden dat dit wel moet kunnen. Wie kan dat nou controleren? Allereerst wil ik duidelijk maken dat antedateren te bestempelen is als fraude. Het is valsheid in geschrifte en daarmee een strafbaar feit. Afhankelijk van het voordeel dat ermee behaald wordt zal het OM bereid zijn strafvervolging in te stellen indien het strafbaar feit kan worden bewezen. Het is toch gek dat mensen in het huidige digitale tijdperk denken dat niet gecontroleerd kan worden of een stuk later is opgemaakt dan de datum ervan moet doen denken. Je laat zoveel sporen na die achteraf voor een deskundige makkelijk traceerbaar zijn. Als je al later een stuk opmaakt, dateer het dan op de juiste datum en vermeldt in de considerans dat er reeds op een eerdere datum een mondelinge toezegging is gedaan, dan wel overeenkomst is gesloten.

Onze beste wensen gaan uit naar jullie allen, waarbij jullie gezondheid voorop staat. Geniet van uw werk, het is mooi om elke dag weer waarde te mogen creëren. Niet elke dag zal dat even goed lukken, maar op die dagen leg je de basis voor het succes van de volgende dat waarop het wel weer lukt.

Laten we van 2015 een mooi jaar maken.

Rob Kusters

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024