• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Beperking hypotheekrenteaftrek grensarbeiders per 2015

Beperking hypotheekrenteaftrek grensarbeiders per 2015

Vanaf 1 januari 2015 treedt een nieuwe regeling in werking voor in het buitenland woonachtige belastingplichtigen die in Nederland inkomen genieten. Deze regeling vervangt de huidige (vrije) keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen. Degene die gebruikt maakt van dit keuzerecht komt in Nederland in aanmerking voor verschillende belastingvoordelen zoals heffingskortingen, persoonsgebonden aftrek en hypotheekrenteaftrek. De nieuwe regeling is een versobering waardoor er voor veel grensarbeiders een einde komt aan genoemde belastingfaciliteiten.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Vanaf 1 januari aanstaande kan een buitenlands belastingplichtige alleen nog in aanmerking komen voor genoemde belastingvoordelen als hij of zij als ‘kwalificerende buitenlands belastingplichtige’ kan worden aangemerkt. Eén van de belangrijkste voorwaarden om te kwalificeren is het 90%-inkomenscriterium. Een andere voorwaarde is dat de buitenlands belastingplichtige een inkomensverklaring uit het woonland moet hebben.

90%-inkomenscriterium Het inkomenscriterium houdt in dat ten minste 90% van het inkomen in Nederland aan de loon- of inkomstenbelasting moet zijn onderworpen. Kort gezegd wordt hierbij het Nederlands inkomen afgezet tegen het wereldinkomen. In dit kader wordt onder inkomen het verzamelinkomen (de optelsom van de inkomsten uit box 1, 2, en 3), met enkele daarop aangebrachte correcties, verstaan.

Fiscaal partnerschap De nieuwe regeling heeft ook gevolgen voor het fiscale partnerschap. Onder de nieuwe regeling kunnen buitenlands belastingplichtigen alleen elkaars fiscale partner zijn als het inkomen van beide partners zelf voor 90% of meer belast is in Nederland, of als het gezamenlijke inkomen voor 90% of meer belast is in Nederland.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024