• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Belastingwijzigingen 2018: dit is wat je moet weten

Belastingwijzigingen 2018: dit is wat je moet weten

Afgelopen maand publiceerde de ministerie van Financiën de belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen uit de lijst voor jou op een rij gezet.

Heffingvrij vermogen Ben jij aan het sparen en beleggen? Dan heb jij in 2018 recht op een hoger heffingsvrij vermogen van € 30.000. Voorheen was dit € 25.000. Jouw fiscale partner heeft dan een gezamenlijk heffingsvrij vermogen van € 60.000, wat voorheen € 50.000 was.

Aanpassing partnerbegrip Kinderen voor wie een pleegzorgvergoeding wordt of werd verstrekt, kunnen op verzoek niet als partner worden aangemerkt voor de inkomstenbelasting en de toeslagen. Dit geldt ook voor kinderen voor wie de verzorgende ouder kinderbijslag heeft ontvangen, maar die niet (meer) kwalificeren als pleegkind. In sommige gevallen is het, wat het ontvangen van toeslagen betreft, namelijk gunstiger wanneer er tussen pleegkind en verzorgende ouder geen fiscaal partnerschap is.

Eerste tariefschijf vennootschapsbelasting niet verlengd De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting zou langzaam verhoogd worden van € 200.000 naar € 350.000 in de periode van 2018 tot 2021. Dit gaat echter niet door. De bovengrens van de eerste tariefschijf blijft in 2018 dus € 200.000.

Innovatiebox De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten, die behaald worden met innovatieve activiteiten, vallen in deze box. Voorheen gold hiervoor een vennootschapsbelasting dan 5%. Vanaf 2018 gaat dit echter omhoog naar een tarief van 7%.

Afschaffing van de btw-landbouwregeling De btw-landbouwregeling wordt vanaf 2018 afgeschaft. Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers gaan dus de normale btw-regels gelden. Dat betekent dat zij een btw-administratie moeten gaan bijhouden en periodiek aangifte moeten gaan doen. Ook hebben zij straks recht op btw-aftrek.

10%-regeling ex-partner Wanneer jouw ex-partner meer gaat verdienen, kan dit nadelig zijn voor jouw toeslagen. De Belastingdienst berekent namelijk het recht op toeslag aan de hand van beide jaarinkomens over een heel jaar, ook wanneer een partner in de loop van het jaar vertrekt. Dit probleem wordt echter vanaf 2018 verholpen met de 10%-regeling. Op basis van deze regeling kan de inkomensstijging in bepaalde gevallen buiten beschouwing worden gelaten. Hier moet je wel een verzoek voor indienen. Hetzelfde geldt voor een ex-medebewoner, wanneer het aankomt op de huurtoeslag.

De volledige lijst bekijk je hier.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024