• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Belastingplan 2017 aangenomen door Tweede Kamer

Belastingplan 2017 aangenomen door Tweede Kamer

Op 17 november ging de Tweede Kamer akkoord met het Belastingplan 2017. Ook heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Overige fiscale maatregelen 2017, de Fiscale vereenvoudigingswet 2017, het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, het wetsvoorstel Tijdelijk verlaagd tarief openbare laadpalen en het wetsvoorstel Uitwisseling inlichtingen over rulings.

In de aangenomen wetsvoorstellen heeft de Tweede Kamer de volgende wijzigingen aangebracht:

  • De in het wetsvoorstel opgenomen verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting met € 1,15 per 1.000 kilogram gaat niet door.
  • Voor start-ups wordt het gemakkelijker om aandelenoptierechten uit te betalen aan werknemers. Hierdoor kunnen werknemers participeren in de start-up en de doorgroei van de onderneming. Start-ups hebben vaak niet voldoende mogelijkheden om meer salaris te betalen en weinig liquiditeit. Met dit amendement krijgen zij meer flexibiliteit en worden innovatieve starters gericht ondersteund. Onder bepaalde voorwaarden hoeft slechts 75% als loon in aanmerking worden genomen.
  • Activiteiten met betrekking tot (biologische) gewasbeschermingsmiddelen worden op een bij koninklijk te bepalen tijdstip onder de innovatiebox gebracht.
  • Het percentage van de energie-investeringsaftrek wordt per 1 januari 2017 met 2,5 procentpunt verlaagd en per 1 januari 2021 weer met 0,5 procentpunt verhoogd.
  • Aflossen van een spaar- of beleggingshypotheek wordt aantrekkelijker doordat de tijdklemmen van 15 en 20 jaren van een kapitaalverzekering eigen woning, op een bij koninklijk te bepalen tijdstip, vervallen. Dit geldt ook voor een spaarverzekering eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning. De lage vrijstelling na 15 jaren premiebetaling komt dan geheel te vervallen. Voor de hoge vrijstelling na 20 jaren premiebetaling is voldoende dat vanaf de aanvang jaarlijks premie is voldaan binnen de geldende bandbreedte-eis.
  • De tijdelijke verhoging van de energiebelasting in de eerste tariefschijf voor elektriciteit ter dekking van het verlaagd tarief voor laadpalen, vervalt.

Nu is het aan de Eerste Kamer om te beslissen over de het Belastingplan 2017. Meer informatie: Belastingplan 2017.

Bron: Jol, Maretta. "Taxence." Tweede Kamer Neemt Belastingpakket 2017 Aan. November 18, 2016. Accessed November 28, 2016.

 

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024