• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Belastingheffing werkelijk rendement in box 3  

Belastingheffing werkelijk rendement in box 3  

Op Prinsjesdag werd door het kabinet een voortgangsrapportage gepubliceerd rondom de belastingheffing in box 3. De voortgangsrapportage heeft betrekking op de mogelijkheden om het forfaitaire rendement van 4% in box 3 op termijn te vervangen door de werkelijk gerealiseerde rendementen. Het voorgaande brengt met zich mee dat de reële opbrengsten en de vermogensmutaties worden belast. Een belangrijk punt van discussie bij de vermogensmutaties is de vraag of deze bij realisatie worden belast of dat de waardeaangroei van jaar tot jaar in aanmerking moet worden genomen.

Ondanks dat er dit jaar slechts een voortgangsrapportage rondom de vermogensrendementsheffing wordt gepubliceerd, zal de systematiek in box 3 in 2017 toch wijzigen. Dit vloeit nog voort uit het vorige belastingplan. De wijziging van box 3 houdt in dat het vaste forfaitaire rendement van 4% enigszins differentieert naarmate het box 3 vermogen hoger wordt.

Bron: "Berekening Belasting Box 3 Wordt Anders Vanaf 2017." Belastingdienst. September 19, 2016. Accessed September 21, 2016.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024