• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Belastingheffing oneerlijk

Belastingheffing oneerlijk

Nederlandse rijken betalen te weinig belasting. Dat zegt althans het Centraal Planbureau (CPB). Wie is eigenlijk dat CPB? Zelf zeggen ze het als volgt: Het Centraal Planbureau (CPB) levert als onafhankelijk onderzoeksinstituut beleidsrelevante economische analyses en ramingen. We doen onderzoek naar de Nederlandse economie en het sociaaleconomisch beleid in den brede. Voor beleidsmakers en het bredere publiek vertalen we wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse beleidspraktijk, waarmee we een nuchtere, feitelijke basis leveren.

Er wordt niet bij gezegd dat ze van de staat zijn, dus dat die onafhankelijkheid wel enigszins onder spanning staat. Een “nuchtere feitelijke basis” klinkt heel aantrekkelijk, maar we weten inmiddels dat nuchterheid en feitelijkheid vele gezichten kent. Kijk maar naar de berichtgeving rond de oorlog in Oekraïne.

Onafhankelijk?
Ik vind het gek dat een onafhankelijk instituut zegt dat de rijkste Nederlanders te weinig belasting betalen. Daarin zit toch al een kwalificatie, die zou ik graag aan de politiek willen overlaten. Er zijn politieke stromingen die het helemaal niet te weinig vinden, er zijn andere stromingen die de rijken tot op het bot financieel zouden willen uitkleden. Het CPB permitteert zich al een politieke voorzet die ik niet gewenst acht. Een onderzoek naar de politieke voorkeur van de onderzoekers van het CBP zou ik toejuichen.

Maar het signaal is duidelijk. Heb je vermogen, dan word je de komende jaren opgejaagd door mevrouw Kaag. Er borrelt iets in Den Haag dat me erg ongerust maakt. Binnen Tripolis praten we daarover natuurlijk veelvuldig. We verwachten een versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), waarmee op fiscaal neutrale wijze de onderneming kan worden doorgegeven aan de volgende generatie. We verwachten een verdere verslechtering van de fiscale positie van de DGA, o.a. door nog onzekere aanpassingen van de heffing in box 2. Dat moet ook in perspectief worden gezien van de enorme tik die Hoge Raad vlak voor de Kerst vorig jaar aan de regering uitdeelde met betrekking tot de heffing in box 3. “In strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens”, was het vernietigende oordeel van onze hoogste rechter. Tot nu toe heb ik geen nederigheid geproefd in Den Haag. Nee hoor, er zal een nieuwe heffing komen die terug doet denken aan de 70-er jaren van de vorige eeuw, waarin vermogende mensen massaal naar het buitenland vluchtten.

Maar ook de regelingen op het gebied van klimaat en milieu gaan versoberd worden. Niet meer nodig, want mensen ervaren nu zelf wel de economische voordelen, ook zonder staatssteun. De bijtelling op de elektrische auto is al zo goed als gelijkgesteld met auto’s op fossiele brandstoffen. De 0% BPM zal er aangaan, net als de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting.

Belastingdienst ongeneeslijk
Dat de belastingdienst geen lessen leert uit de toeslagenaffaire is duidelijk. Deze organisatie is ongeneeslijk en zal van de grond af aan opnieuw moeten worden opgebouwd om de cultuur te veranderen. Maar wie heeft daar belang bij? Er is maar één Pieter Omtzigt die zich daar druk over maakt en die hebben ze volledig geïsoleerd, een roepende in de woestijn. En wij allen? We doen niet eens meer de moeite om onze stem uit te brengen, dus we laten bij elke verkiezing zien dat we niet meer geloven in de democratie. Laat dat nu net een mooie vergelijking zijn met de kerk, er zijn momenteel procentueel evenveel gelovigen in Nederland dan dat er mensen naar de stembus gaan. Nee, het zijn totaal verschillende populaties, dus die vergelijking gaat niet op. Maar er is wel iets aan de hand en wij negeren dat.

De rekening is voor ons
We leven in een pseudo-dictatuur, omdat we niet meer willen deelnemen aan het democratisch proces. En daar gaan wij de rekening voor betalen. Coronamaatregelen die miljarden hebben gekost, rentemaatregelen om de Zuid-Europese landen overeind te houden en die onze pensioenpotten leeg getrokken hebben, onze kinderen die geen huis meer kunnen kopen, vluchtelingenopvang alsof we onbegrensde mogelijkheden hebben. Dat gaat een kleine groep van onze samenleving betalen en dat gaat verschrikkelijk veel pijn doen. Maar we hebben geen recht van spreken als we niet of op de verkeerde partij hebben gestemd.

Categorieën : Column Rob
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024