• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Begrip ‘samenwerkende groep’ nog steeds onduidelijk

Begrip ‘samenwerkende groep’ nog steeds onduidelijk

Het in het Belastingplan 2017 opgenomen begrip 'samenwerkende groep' in de renteaftrekbeperking gericht tegen winstdrainage is een bron van onzekerheid. Het kabinet kiest bewust voor een vage invulling van dit begrip.

Het Belastingplan 2017 bevat een aanscherping van de in de Wet Vpb 1969 opgenomen renteaftrekbeperking gericht tegen winstdrainage. Er wordt wettelijk vastgelegd dat ook bij aanwezigheid van een ‘samenwerkende groep’, sprake is van ‘verbondenheid’. Deze aanscherping en de aanscherpingen in de overnameholdingbepaling zijn in juni ter internetconsultatie aangeboden. Het kabinet gaat in de memorie van toelichting bij het Belastingplan 2017 in op de reacties op deze consultatie.

Het blijkt uit de reacties dat er vraag is naar een meer concrete wettelijke invulling van het begrip ‘samenwerkende groep'. Het kabinet wil dit echter niet geven. Of er sprake is van een samenwerkende groep verschilt namelijk per individueel geval. Het kabinet erkent wel dat het niet wettelijk definiëren van het begrip ‘samenwerkende groep' rechtsonzekerheid tot gevolg kan hebben. Het niet definiëren heeft als oorzaak een angst dat men een structuur net iets anders vormgeeft dan de wettelijke definitie. Om toch enkele duidelijkheid te scheppen bevat de memorie van toelichting voorbeelden van wanneer wel en wanneer geen sprake is van een samenwerkende groep.

Dit had echter niet het gewenste gevolg. In plaats van duidelijkheid schepten de voorbeelden meer onzekerheid, doordat alsnog sprake kan zijn van een samenwerkende groep waar dit niet verwacht wordt.

Om toch zekerheid vooraf te krijgen over de invulling van het begrip ‘samenwerkende groep' kan men daarover in vooroverleg met de Belastingdienst. Het probleem is dan wel dat Vooroverleg niet altijd gewenste zekerheid vooraf biedt en tegen een afwijzing door de Belastingdienst staat op zijn vroegst pas bezwaar en beroep open na afronding van het aangiftetraject.

Bron: Muller, Marit. "Nieuw Begrip 'Samenwerkende Groep' Is Bron Van Onzekerheid." TaxLive. October 3, 2016. Accessed October 26, 2016.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024