• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Bedrijfsprocessen en gegevens in de cloud?

Bedrijfsprocessen en gegevens in de cloud?

Ondernemers die hun bedrijfsprocessen en gegevens naar de cloud brengen doen er goed aan de juridische consequenties in kaart te brengen. Wie kijkt er mee, waar draaien de data en welke wetgeving is van kracht?

Persoongegevens Werk je als Nederlands bedrijf met persoongegevens, en in een bedrijfsadministratie is dat als snel het geval, dan dien je te voldoen aan de Nederlandse Wet bescherming persoongegevens (Wbp) die extra eisen stelt als het om de cloud gaat. De juridische verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens blijft altijd bij de beheerder ervan: de ondernemer die de clouddienst afneemt.

Continuïteit van de clouddienst De continuïteit van de clouddienst is van groot belang van de ondernemer. Het is verstandig om goed vast te leggen hoe vaak de clouddienst mag uitvallen en wat de repercussies zijn bij een uitval.

Stoppen met de clouddienst Het is van levensbelang voor de ondernemer om vast te leggen hoe partijen uit elkaar gaan bij het opzeggen van de clouddienst. Hoe wordt de data netjes overgedragen aan een andere cloudleverancier. Leg de afspraken van een afscheid vast op hoofdlijnen en maak verdere afspraken over de invulling en de wijze waarop partijen daar invulling aan zullen geven op het moment als het eenmaal zover is.

Faillissement van de clouddienst Hoe kom je nog aan je gegevens als de cloudleverancier failliet gaat? Dit continuïteitsprobleem moet niet onderschat worden. Om het continuïteitsprobleem te ondervangen zou je gebruik kunnen maken van een zogeheten escrow-oplossing, waarbij een kopie van de gegevens of de applicaties door een onafhankelijke derde partij in bewaring worden genomen en actueel gehouden.

Uit het bovenstaande blijkt dat je je goed bewust moet zijn van het in de cloud brengen van je gegevens en bedrijfsprocessen. Zorg er altijd voor dat de continuïteit van je onderneming gewaarborgd is en blijft!

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024