• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Bedrijfsopvolgingsregeling

Bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling ziet erop dat bij schenken of overlijden aanmerkelijkbelangaandelen zonder fiscale afrekening kunnen doorschuiven naar de bedrijfsopvolger. Doorschuiven zonder fiscale afrekening is alleen mogelijk voor zover er sprake is van ondernemingsvermogen (over beleggingsvermogen dient afgerekend te worden).

In april 2016 is er door de Hoge Raad een arrest gewezen waarin werd geoordeeld dat aandelenpakketten, die een indirect belang van minder dan 5 procent vertegenwoordigen, onder de bedrijfsopvolgingsregeling kunnen vallen. Het gaat hier om situaties waarin een persoon via een holding een belang van minder dan 5% in een ander lichaam bezit. Door middel van het bovenstaande arrest wordt het mogelijk om de bedrijfsopvolgingsregeling toe te passen op het beleggingsvermogen. Om de gevolgen van dit arrest te repareren is er een wetswijziging doorgevoerd.

Op grond van de wetswijziging zullen indirecte aandelenbelangen van minder dan 5% niet meer onder de bedrijfsopvolgingsregeling vallen. De reeds bestaande mogelijkheid om bezittingen en schulden van een lichaam, waarin een indirect belang van vijf procent of meer wordt gehouden, toe te rekenen aan een lichaam waarin een direct belang wordt gehouden, blijft ongewijzigd.

Bron: "Kabinet Repareert Bedrijfsopvolgingsregeling Na Arrest Hoge Raad." Rijksoverheid. July 1, 2016. Accessed September 21, 2016.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024