• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Aparte beoordeling verschillende activiteiten ondernemer

Aparte beoordeling verschillende activiteiten ondernemer

Een timmerman kwalificeert niet als ondernemer voor zijn onderwijsactiviteiten omdat zelfstandigheid hiervoor ontbreekt. Indien een ondernemer verschillende activiteiten uitoefent wordt dus per activiteit bekeken of er sprake is van een onderneming. Dit heeft het Hof onlangs geconcludeerd.

In deze zaak ging het om een eigenaar van een timmerbedrijf die naast timmerman ook invalleerkracht in het onderwijs was. Voor zijn werkzaamheden in het onderwijs was hij bij de Kamer van Koophandel ingeschreven middels een subcategorie bij zijn onderneming. De inspecteur stelde dat de inkomsten uit de onderwijsactiviteiten niet als winst uit onderneming maar als loon uit dienstbetrekking kwalificeerden.

Het hof oordeelde dat de timmerman weliswaar een onderneming dreef met betrekking tot  zijn timmerbedrijf, maar dat zijn onderwijsactiviteiten apart beoordeeld dienden te worden. Het hof was voor wat betreft de onderwijsactiviteiten van mening dat er sprake was van een dienstbetrekking omdat uit feiten en omstandigheden bleek dat de voor het ondernemerschap vereiste zelfstandigheid ontbrak.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024