• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Aftrekposten en bijtelling

Aftrekposten en bijtelling

Ondernemersaftrekken IB tegen lager tarief Vanaf 2020 zijn een aantal aftrekposten niet meer aftrekbaar in de hoogste tariefschijf. Deze tariefmaatregel is alleen van toepassing op belastingplichtigen, die zonder dergelijke aftrekposten een belastbaar inkomen zouden hebben in de hoogste schijf. Het gaat om de: • Ondernemersaftrek; • MKB-winstvrijstelling; • Terbeschikkingstellingsvrijstelling.

Het tarief zal vanaf 2020 jaarlijks met 3%-punt omlaag gaan, tot het beoogde aftrektarief van 37,05% is bereikt. Dit zal in 2023 zijn. Vanaf dat moment zijn de aftrekposten dus aftrekbaar tegen 37,05%.

Hoge lening door vennootschap aan aandeelhouder vanaf 2022 belast Waarschijnlijk komt er vanaf 2022 een maatregel, die leningen van een vennootschap aan een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang voor bedragen boven € 500.000 gaat ontmoedigen. De exacte invulling van deze maatregel zal in het voorjaar van 2019 bekend worden gemaakt. Wij zullen je tegen die tijd nog eens via de Tripost informeren. De maatregel gaat uit van de volgende contouren: • Als de totale som van schulden van de aandeelhouder met een aanmerkelijk belang meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere belast in box 2; • Er komt een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap.

EIA, MIA en VAMIL blijft bestaan, EIA tegen lager tarief De energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil) blijven ook in de jaren 2019 tot en met 2024 bestaan. Het aftrekpercentage van de EIA wordt vanaf 2019 verlaagd van 54,5% tot 45%.

Privévoordeel fiets van de zaak Behoort een fiets tot het ondernemingsvermogen van uw IB-onderneming? Dan wordt vanaf 1 januari 2020 de waarde van het privévoordeel van de fiets van de zaak vastgesteld met behulp van een forfait. Uitgangspunt is een bijtelling van 7% van de oorspronkelijke nieuwwaarde.

Minder afschrijven op gebouwen in de vennootschapsbelasting Vanaf 2019 mag in de vennootschapsbelasting op alle gebouwen nog maar tot maximaal de WOZ-waarde worden afgeschreven. Dit betekent een beperking voor de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik.

Wijziging beperking renteaftrek in vennootschapsbelasting Bepaalde specifieke renteaftrekbeperkingen worden afgeschaft en vervangen door een generieke renteaftrekbeperking (earningsstrippingmaatregel).

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024