• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Afkoop pensioen in eigen beheer: mogelijkheid tot verbetering balansverhoudingen Besloten Vennootschap

Afkoop pensioen in eigen beheer: mogelijkheid tot verbetering balansverhoudingen Besloten Vennootschap

Onlangs hebben een aantal fractieleden vragen gesteld aan de staatssecretaris naar aanleiding van zijn brief van 17 december 2015 inzake de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. De staatssecretaris heeft in de brief twee alternatieven voor de opbouw van pensioen in eigen beheer voorgesteld. Deze zijn de afkoop van de pensioenverplichting en het oudedagssparen in eigen beheer. Volgens de staatssecretaris verdient de afkoop van het pensioen in eigen beheer de voorkeur. In de Tripost van januari is hieraan al aandacht besteed.

Indien er wordt gekozen voor afkoop van de pensioenverplichting wordt op grond van de brief van 17 december 80% van de afkoopsom belast met loonbelasting. Het restant van de afkoopsom dat overblijft na heffing van loonbelasting is voor de DGA een vrij te besteden bedrag. Fractieleden, De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en het Register Belastingadviseurs hebben hierbij de vraag gesteld of de voorgestelde 80% niet te hoog is. De staatssecretaris heeft aangegeven dat budgettair een ruimere faciliteit mogelijk is. Daarom is besloten dat 70% van de afkoopsom belast wordt met loonbelasting.

Aantrekkelijk aan de mogelijkheid tot afkoop van de pensioenverplichting is dat de balansverhoudingen van de BV hierdoor verbeterd kunnen worden. Een gestileerd voorbeeld kan dit nader toelichten: Op de balans van een BV staat een bedrag aan eigen vermogen van € 100.000. Verder staat er een pensioenverplichting van € 200.000 en een rekening- courant vordering op de DGA van € 150.000 op de balans. De DGA kiest ervoor zijn pensioenverplichting af te kopen. Dit brengt met zich mee dat 70% van de pensioenverplichting van € 200.000 wordt belast met loonbelasting. Ervan uitgaande dat de verschuldigde loonbelasting 52% bedraagt, resulteert dit in een bedrag van € 72.000 aan te betalen loonbelasting. De DGA houdt nu een vrij besteedbaar bedrag over van:

Pensioenverplichting € 200.000 Loonbelasting (52%) € 72.000 -/- Vrij te besteden bedrag € 128.000

Voor de dga is het aantrekkelijk dit vrij te besteden bedrag te gebruiken om zijn rekening- courant schuld aan de BV af te lossen. Er blijft dan een rekening- courant over van:

Rekening- courant dga € 150.000 Vrij besteedbaar bedrag € 128.000 -/- Rekening- courant na aflossing € 22.000

Door het verdwijnen van de pensioenverplichting op de balans verandert de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen van de BV. Het eigen vermogen stijgt in verhouding tot het totaal vermogen. De solvabiliteit van de BV wordt dus verbeterd. Dit is onder andere gunstig voor het verkrijgen van externe financieringen.

Door afkoop van de pensioenverplichting kan de balans van een BV dus worden opgeschoond. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er in elke situatie maatwerk zal moeten worden verricht.

Het is mogelijk dat de vennootschap niet voldoende liquide middelen en onvoldoende leencapaciteit heeft om de verschuldigde belasting te betalen. Bovendien kan het zo zijn dat de DGA niet in staat is het bedrag van de door de BV op de DGA te verhalen belasting te betalen. Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de afkoopregeling. Als alternatief voor de afkoopregeling geeft de staatssecretaris een spaarvariant waarbij er niet meer verder opgebouwd kan worden. De pensioenverplichting wordt hier omgezet in een oudedagsspaarverplichting. Als de DGA de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt wordt het gespaarde bedrag in 20 jaar uitgekeerd. Belastingheffing vindt pas bij uitkering plaats. Op grond van het voorgaande is de staatssecretaris voorstander van een afkoopmogelijkheid met als alternatief een spaarvariant.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024