• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Afkoop pensioen in eigen beheer: mogelijkheid tot verbetering balansverhoudingen Besloten Vennootschap

Afkoop pensioen in eigen beheer: mogelijkheid tot verbetering balansverhoudingen Besloten Vennootschap

In een brief van 17 december 2015 heeft de staatssecretaris aangekondigd dat de mogelijkheid tot het opbouwen van pensioen in eigen beheer waarschijnlijk in 2017 komt te vervallen. De staatssecretaris heeft twee alternatieven voor de opbouw van pensioen in eigen beheer voorgesteld. Een van deze alternatieven is de afkoop van de pensioenverplichting. Indien er wordt gekozen voor afkoop van de pensioenverplichting wordt 80% van de afkoopsom belast met loonbelasting. Het restant van de afkoopsom dat overblijft na heffing van loonbelasting is voor de DGA een vrij te besteden bedrag.

Aantrekkelijk aan de mogelijkheid tot afkoop van de pensioenverplichting is dat de balansverhoudingen van de BV hierdoor verbeterd kunnen worden. Een gestileerd voorbeeld kan dit nader toelichten:

Op de balans van een BV staat een bedrag aan eigen vermogen van € 100.000. Verder staat er een pensioenverplichting van € 200.000 en een rekening- courant vordering op de DGA van € 150.000 op de balans. De DGA kiest ervoor zijn pensioenverplichting af te kopen. Dit brengt met zich mee dat 80% van de pensioenverplichting van € 200.000 wordt belast met loonbelasting. Ervan uitgaande dat de verschuldigde loonbelasting 52% bedraagt, resulteert dit in een bedrag van € 83.000 aan te betalen loonbelasting. De DGA houdt nu een vrij besteedbaar bedrag over van:

Pensioenverplichting € 200.000 Loonbelasting (52%) € 83.000 -/- Vrij te besteden bedrag € 117.000

Voor de dga is het aantrekkelijk dit vrij te besteden bedrag te gebruiken om zijn rekening- courant schuld aan de BV af te lossen. Er blijft dan een rekening- courant over van:

Rekening- courant dga € 150.000 Vrij besteedbaar bedrag € 117.000 -/- Rekening- courant na aflossing € 33.000

Door het verdwijnen van de pensioenverplichting op de balans verandert de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen van de BV. Het eigen vermogen stijgt in verhouding tot het totaal vermogen. De solvabiliteit van de BV wordt dus verbeterd. Dit is onder andere gunstig voor het verkrijgen van externe financieringen.

Door afkoop van de pensioenverplichting kan de balans van een BV dus worden opgeschoond. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er in elke situatie maatwerk zal moeten worden verricht.

Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024