• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Actieplan voor hervorming vennootschapsbelasting in de EU bekendgemaakt

Actieplan voor hervorming vennootschapsbelasting in de EU bekendgemaakt

De Europese Commissie heeft een actieplan bekendgemaakt voor een grondige hervorming van de vennootschapsbelasting in de EU. Het actieplan moet een einde maken aan belastingontwijking, de duurzaamheid van de inkomsten garanderen en de interne markt versterken voor het bedrijfsleven. De kern van het plan wordt gevormd door een strategie om de onderhandelingen over de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) weer vlot te trekken. Verder moet een kader waarborgen dat belasting daadwerkelijk daar wordt geheven waar de winsten worden gemaakt. Ook publiceert de Commissie een eerste pan-Europese lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden in derde landen en houdt zij een openbare raadpleging over de vraag of ondernemingen bepaalde fiscale informatie publiek zouden moeten maken. Daarbij wordt voortgebouwd op de maatregelen die reeds zijn uiteengezet in het pakket fiscale transparantiemaatregelen dat de Commissie eerder heeft gepresenteerd (V-N 2015/17.2). De maatregelen in dit actieplan sluiten aan op de lopende werkzaamheden van de OESO om grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS) tegen te gaan.

Voor meer informatie: Europese Commissie, 17 juni 2015, IP/15/5188

Bron: Taxlive

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024