• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Aandelen als bonus voor jouw werknemers? Eindheffing kan niet worden toegepast

Aandelen als bonus voor jouw werknemers? Eindheffing kan niet worden toegepast

Een bv had voor een beperkte groep van 7 werknemers sinds 2007 een aandelenplan. Deze werknemers hadden recht op toekenning van aandelen als bonus. Voor 2012 bruteerde de bv de nettowaarde van de aandelen tegen 108,3%. Vanaf 2012 werd op de aandelen de werkkostenregeling toegepast.

De werkkostenregeling houdt in dat de ondernemer de vrijheid heeft om tot aan 1.2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie vergoedingen en verstrekkingen te doen. In dat geval hoeven deze uitgaven niet verantwoord te worden tegenover de Belastingdienst en hoeft er ook geen loonbelasting over betaald te worden. Deze 1,5% wordt de vrije ruimte genoemd. Wanneer de 1,5% benut is en de uitgaven er buiten vallen, wordt het tarief van 80% aan eindheffing betaald.

Omdat sinds 2012 de bv de werkkostenregeling toe ging passen, pasten ze ook het tarief van 80% toe voor de waarde van de aandelen. De vrije ruimte was namelijk al benut.

In geschil bij Hof Amsterdam is of de bv terecht een eindheffing van 80% had toegepast. Volgens de inspecteur is het niet mogelijk om een eindheffing op bonusaandelen toe te passen. Hij vond dat er sprake was van een ongebruikelijke situatie, doordat het ging om bonusaandelen, een toekenning aan een selecte groep werknemers en om een bedrag van ongeveer 5 ton.

Hof Amsterdam oordeelt dat de werkkostenregeling is bedoelt om de administratieve lasten van de werkgever te verminderen, en niet om een verruiming te creëren binnen het spectrum van de voor 2011 reeds vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen. Het is enkel een tegemoetkoming voor kosten, die door de werkgever gemaakt zijn, voor de werknemer in het kader van het dienstverband. Volgens het hof is toekenning van bonusaandelen aan een beperkte groep werknemers ongebruikelijk in de zin van de werkkostenregeling. Tevens dient de toekenning van aandelen niet als vergoeding van kosten die werknemers hebben gemaakt. Hierdoor kunnen de bonusaandelen niet als eindheffingsbestanddeel kwalificeren.

Kortom: wanneer een beperkte groep werknemers als beloning een in aantal en in waarde omvangrijk pakket aan aandelen ontvangt, is er geen sprake van vergoeding van werkkosten en kan de werkgever daarvoor de eindheffing niet toepassen.

Bron: ECLI:NL:GHAMS:2018:169 (Gerechtshof Amsterdam, 26 januari 2018).

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024