• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Aandachtspunten bij verstrekken lening aan familieleden

Aandachtspunten bij verstrekken lening aan familieleden

Het komt regelmatig voor dat vermogende particulieren een lening verstrekken aan familieleden, die wat krap in hun liquide middelen zitten. Let hierbij goed op, om te voorkoen dat de inspecteur de overboeking aanmerkt als een schenking.

Waar moet je in zo’n geval precies op letten? Het belangrijkste is dat er duidelijke leningsvoorwaarden worden opgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van de rentevergoeding. Het is namelijk goed gebruik dat je bij het verstrekken van een lening aan familieleden de rente lager zet dan de normale marktrente. Soms wordt zelfs geheel van de rentevergoeding afgezien. Let echter op; de rente mag niet te laag zijn. De Belastingdienst kan in dat geval namelijk de lening aanmerken als een verkapte schenking.

Indien de lening direct opeisbaar is, dient men de rente op zijn minst te stellen op 6%. Als de partijen een lagere rente overeenkomen, zal de fiscus het benaderen alsof er sprake is van een vruchtgebruik. De inspecteur berekent de waarde van het voordeel in dat geval op (6% -/- verschuldigde rente) x waarde vordering. Overigens vindt alsnog geen heffing plaats voor de schenkbelasting indien de jaarlijkse vrijstelling is te benutten.

Dit kunnen we visualiseren aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor, je verstrekt aan een familielid of vriend een lening van € 100.000. Je bent hierbij een rente overeengekomen van 5%. Dit is in dit geval € 5.000. De Inspecteur stelt echter de te berekenen rente vast op 6% van de € 100.000, namelijk € 6.000. Het fictief vruchtgebruik is in dit geval € 6.000 - € 5.000 = €1.000. Deze valt binnen de jaarlijkse vrijstelling, waardoor er geen heffing over plaatsvindt.

Als de lening niet direct opeisbaar is, moeten de partijen een zakelijke (markt)rente overeenkomen. Daarbij moet men ook kijken naar de voorwaarden die zijn gesteld. Als bij verstrekking van een lening voor de eigen woning bijvoorbeeld hypothecaire zekerheid ontbreekt, kan dit een aanleiding zijn om een hogere rente te berekenen.

Wil jij een lening verstrekken aan jouw familielid en weet je niet zeker hoe je dit het best aan kunt pakken? Schakel dan jouw adviseur in, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024