Uniformering van het btw- tarief

De werkgroep Fiscaliteit van de Studiegroep Duurzame Groei heeft de gevolgen van uniformering van het btw-tarief in kaart gebracht, nadat is gebleken dat het lage btw tarief niet tot gewenste resultaten leidt. Het huidige stelsel waarin een hoog btw- tarief van 21% en een laag btw- tarief van 6% naast elkaar bestaan, zou de concurrentie verstoren en zorgen voor de nodige complexiteit.

Economisch gezien is het gelijkstellen van het btw-tarief doelmatiger, omdat het verstoringen in consumptiebeslissingen en allocatie van productiefactoren wegneemt. Zowel de administratieve lasten voor het bedrijfsleven als de uitvoeringskosten van de belastingdienst zullen afnemen. Verder is één btw-tarief minder fraudegevoelig. Volgens de werkgroep is het effect voor de btw-ontvangsten moeilijk kwalificeerbaar. Bij volledige uniformering kan er volgens de werkgroep worden gedacht aan een tarief van 4 tot 7%. Consumenten zullen een wijziging van het btw-stelsel merken, want er wordt een doorwerking in de verkoopprijs van 50% verwacht.

Bron: Rapport werkgroep fiscaliteit juli 2016

Geef een reactie

(veiligheidstest) *