Het wetsvoorstel werk en zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel werk en zekerheid is op 18 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving.

Als het wetsvoorstel op tijd wordt aangenomen door de Eerste Kamer treden er al een aantal veranderingen in werking per 1 juli 2014.

– Proeftijd: de proeftijd bij een tijdelijk contract van ten hoogste zes maanden
wordt verboden.
– Concurrentiebeding: het uitgangspunt is dat een concurrentiebeding bij tijdelijke contracten in
principe verboden wordt. Een uitzondering wordt echter gecreƫerd voor die gevallen waarin de
werkgever gemotiveerd in de overeenkomst aangeeft welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen
een concurrentiebeding vereisen.
– Aanzegtermijn: bij afloop van tijdelijke contracten (die eindigen na 31 juli 2014) van zes maanden
of langer dient de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de
werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsrelatie. De
aanzegtermijn geldt ook voor opvolgende contracten van zes maanden of langer. Bij niet naleving
van de verplichting de werknemer schriftelijk te informeren is de werkgever aan de werknemer een
vergoeding verschuldigd gelijk aan het maandsalaris.

Geef een reactie

(veiligheidstest) *