Europees pensioensparen toch goedgekeurd

Afgelopen maand is het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) door de lidstaten en het Europees Parlement aangenomen. Het is een pensioenproduct waarmee alle burgers van de EU vrijwillig een extra potje voor de oude dag kunnen aanleggen.

De Europese Commissie kwam met dit voorstel, omdat zij zich zorgen maakten over de vergrijzing in de EU. Deze heeft namelijk tot gevolg dat pensioenvoorzieningen de komende decennia onder druk komen te staan. Zij zien deze vrijwillige potjes als een deel van de oplossing van het probleem. Het zou namelijk mensen net over de streep kunnen trekken om zich toch aanvullend te verzekeren. Daarnaast krijgt de burger, die in sommige lidstaten hiervoor nauwelijks terecht kon, nu toch deze mogelijkheid. Een ander voordeel is dat je jouw regeling mee kunt nemen, indien je naar een andere EU-lidstaat verhuisd.

De Tweede Kamer was het echter niet eens met dit idee en heeft Nederland gevraagd om tegen te stemmen, wat ook gebeurd is. Er is namelijk angst dat deze regeling, hoewel vrijwillig, uiteindelijk zal zorgen voor nieuwe regels, die het Nederlandse pensioenstelsel zullen raken. Ondanks dit bezwaar is het PEPP toch aangenomen.

Bron: “Europees Pensioensparen Goedgekeurd.” TaxLive, Wolters Kluwer, 14 februari 2019.

Geef een reactie

(veiligheidstest) *