Tripost

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste financiële nieuwtjes, juridische ontwikkelingen of tips voor de ondernemer? Abonneer u dan gratis op onze Tripost. Wij brengen elke maand een nieuwe Tripost uit met belangrijke nieuwsfeiten.

Categorie Archief: Tripost

 • Coulancerente wordt in bijzondere gevallen aan ondernemers vergoed

  De Belastingdienst volgt een aanbeveling van de Nationale ombudsman op: in bijzondere gevallen zal coulancerente aan ondernemers vergoed worden. Het gaat om gevallen waarbij er door toedoen van de Belastingdienst een vertraging is ontstaan in de zogenoemde achterwaartse verliesverrekening, waardoor ondernemers renteschade lijden. Eind 2017 deed de Nationale ombudsman de aanbeveling om de coulancerente alsnog […]

 • Box 3 anno 2018: wat is er veranderd?

  De vermogensrendementsheffing in box 3 is met ingang van 1 januari 2017 herzien, zodat deze beter aansluit bij de behaalde rendementen behaald door de belastingbetalers. Oude situatie Voor 1 januari 2017 werd in box 3 belasting geheven door uit te gaan van een fictief vast rendement van 4% over het totale vermogen (grondslag sparen en […]

 • Aftrekbaarheid restschuld eigen woning afgeschaft

  Tot 31 december 2017 bestond er in de inkomstenbelasting in box 1 een crisismaatregel met als doel het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Door deze maatregel was het mogelijk om de rente op een eventuele restschuld af te trekken van het inkomen in box 1. Belastingplichtigen waarbij de waarde van de eigen woning […]

 • Huuropbrengsten onbelast bij tijdelijk verhuur gedeelte eigen woning

  Van plan om een gedeelte van jouw eigen woning te verhuren? Let dan goed op. De huuropbrengsten zijn namelijk onbelast. De regeling voor tijdelijke verhuur van de eigen woning is in dat geval niet van toepassing, omdat daarvoor de gehele woning tijdelijk ter beschikking moet worden gesteld. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank […]

 • Aandachtspunten bij verstrekken lening aan familieleden

  Het komt regelmatig voor dat vermogende particulieren een lening verstrekken aan familieleden, die wat krap in hun liquide middelen zitten. Let hierbij goed op, om te voorkoen dat de inspecteur de overboeking aanmerkt als een schenking. Waar moet je in zo’n geval precies op letten? Het belangrijkste is dat er duidelijke leningsvoorwaarden worden opgesteld. Denk […]

 • Kwestie van geduld

  Gastcolumn door Wouter IJpelaar. Afgelopen zaterdag was ik als CDA lid aanwezig op de algemene leden vergadering van CDA Limburg. Tijdens deze bijeenkomsten is er ook altijd een update uit de provincie. Dit keer was het statenlid verantwoordelijk voor economie (en nog een aantal andere posten) aan het woord. Hij beschreef een opleving van de […]

 • Vermogende particulieren met cv lopen risico op belastingclaim

  De open commanditaire vennootschap (cv) is een populaire rechtsvorm onder vermogende Nederlanders, die hun vermogen graag privé willen houden. In de toekomst zou dit echter kunnen leiden tot een belastingclaim, meldt het Financieel Dagblad. Binnen een cv is er sprake van twee vennoten: de stille en de beherende vennoot. De stille vennoot is anoniem en […]

 • 30%-regeling wordt verkort

  In 2017 werd het formulier voor verzoek 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland gepubliceerd. Deze regeling houdt in dat indien een bedrijf een werknemer uit het buitenland aanneemt, het hem de extra kosten voor zijn tijdelijke verblijf in Nederland mag vergoeden. Hierbij kan de 30% regeling gebruikt worden. In dat geval mag het bedrijf zonder […]

 • Overgangsmaatregel voor mkb van de spoedreparatie fiscale eenheid

  Twee maanden geleden hebben we al een artikel eraan gewijd: het arrest van 22 februari 2018, waarin het Europese Hof van Justitie het Nederlandse fiscale eenheidsregime strijdig acht met EU-recht. In april is hier het een en ander aan gewijzigd. Er is namelijk een overgangswetgeving gepresenteerd voor het mkb. Reden genoeg om hier nogmaals aandacht […]

 • Denk niet te makkelijk over lenen uit bv

  Als dga een lening uit de bv opnemen, is niet gemakkelijk en dient nauwkeurig te gebeuren. Er dienen zekerheden vastgelegd te worden, die niet alleen op papier goed klinken, maar ook een hoog realiteitsgehalte hebben. Er werd een opmerkelijke rechtsuitspraak gedaan, waarin dit nogmaals bevestigd wordt. De kern van de rechtszaak is als volgt: op […]

 • Gekocht bewijs mag niet worden gebruikt in beroepsprocedure

  In Gerechtshof Den Bosch vond dit jaar een opvallende zaak plaats, die onze aandacht trok. Het Gerechtshof sprak namelijk uit dat wanneer een tipgever bewijs verduistert en verkoopt aan de fiscus, dit bewijs uitgesloten moet worden in een beroepsprocedure. Laten we bekijken wat er precies in deze zaak gebeurd is. Een tipgever bezat informatie over […]

 • Meer dan 500 km privé rijden leidt tot naheffingsaanslag

  Gebruik jij de bedrijfsauto ook wel eens privé? Let dan even op. Het is belangrijk dat je een duidelijke kilometerregistatie bijhoudt en ook kan bewijzen dat er niet meer dan 500 kilometer privé gereden wordt. Een uitspraak van de rechtbank bewijst dit opnieuw. Een directeur van een bv, die administraties verzorgt, krijgt auto’s ter beschikking […]

Back to Top