Tripost

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste financiële nieuwtjes, juridische ontwikkelingen of tips voor de ondernemer? Abonneer u dan gratis op onze Tripost. Wij brengen elke maand een nieuwe Tripost uit met belangrijke nieuwsfeiten.

Categorie Archief: Tripost

 • Documenten m.b.t. “paraplu aanpak” Vermogen in het buitenland openbaar gemaakt

  Binnen de Belastingdienst loopt het project “paraplu aanpak” Vermogen in het buitenland. Onder deze paraplu aanpak valt een reeks van projecten en handhavingsacties met betrekking tot vermogen in het buitenland. Bij het ministerie van Financiën is onlangs een verzoek gedaan naar het publiceren van o.a. een draaiboek, richtlijnen, afspraken of verslagen van vergaderingen, die de […]

 • Gebrek aan wederkerigheid bij de Belastingdienst

  In veel kranten hebben we het voorbij zien komen: de rechten van belastingbetalers moeten beter beschermd worden. De rente, die belastingplichtigen dienen te betalen wanneer zij te laat of verkeerd aangifte doen, ligt onder vuur. Er lijkt immers sprake te zijn van een gebrek aan wederkerigheid bij de Belastingdienst. Indien u als burger of bedrijf […]

 • Kluskavel kan woning zijn voor de overdrachtsbelasting

  Heeft een pand wel of geen woonbestemming? Dit zou veel uit kunnen maken voor de hoogte van de belasting. Indien je kunt aantonen dat het pand een woonbestemming heeft, betaal je immers enkel 2% overdrachtsbelasting i.p.v. 6%. Indien een kluskavel gestript is tot casco is het echter lastig vast te stellen of het daadwerkelijk om […]

 • Informatie-uitwisseling over internationale transacties vanaf 2020 verplicht

  Belastingadviseurs en andere tussenpersonen, die over belasting adviseren, worden vanaf 2020 verplicht om informatie uit te wisselen met de Belastingdienst. Het doel hiervan is het tegengaan van belastingontwijking en het creëren van een betere afstemming binnen de internationale belastingheffing. Ondanks dat de regels pas vanaf 1 juli 2020 ingaan, dient de informatie, die dan aangeleverd […]

 • Coulancerente wordt in bijzondere gevallen aan ondernemers vergoed

  De Belastingdienst volgt een aanbeveling van de Nationale ombudsman op: in bijzondere gevallen zal coulancerente aan ondernemers vergoed worden. Het gaat om gevallen waarbij er door toedoen van de Belastingdienst een vertraging is ontstaan in de zogenoemde achterwaartse verliesverrekening, waardoor ondernemers renteschade lijden. Eind 2017 deed de Nationale ombudsman de aanbeveling om de coulancerente alsnog […]

 • Box 3 anno 2018: wat is er veranderd?

  De vermogensrendementsheffing in box 3 is met ingang van 1 januari 2017 herzien, zodat deze beter aansluit bij de behaalde rendementen behaald door de belastingbetalers. Oude situatie Voor 1 januari 2017 werd in box 3 belasting geheven door uit te gaan van een fictief vast rendement van 4% over het totale vermogen (grondslag sparen en […]

 • Aftrekbaarheid restschuld eigen woning afgeschaft

  Tot 31 december 2017 bestond er in de inkomstenbelasting in box 1 een crisismaatregel met als doel het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Door deze maatregel was het mogelijk om de rente op een eventuele restschuld af te trekken van het inkomen in box 1. Belastingplichtigen waarbij de waarde van de eigen woning […]

 • Huuropbrengsten onbelast bij tijdelijk verhuur gedeelte eigen woning

  Van plan om een gedeelte van jouw eigen woning te verhuren? Let dan goed op. De huuropbrengsten zijn namelijk onbelast. De regeling voor tijdelijke verhuur van de eigen woning is in dat geval niet van toepassing, omdat daarvoor de gehele woning tijdelijk ter beschikking moet worden gesteld. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank […]

 • Aandachtspunten bij verstrekken lening aan familieleden

  Het komt regelmatig voor dat vermogende particulieren een lening verstrekken aan familieleden, die wat krap in hun liquide middelen zitten. Let hierbij goed op, om te voorkoen dat de inspecteur de overboeking aanmerkt als een schenking. Waar moet je in zo’n geval precies op letten? Het belangrijkste is dat er duidelijke leningsvoorwaarden worden opgesteld. Denk […]

 • Kwestie van geduld

  Gastcolumn door Wouter IJpelaar. Afgelopen zaterdag was ik als CDA lid aanwezig op de algemene leden vergadering van CDA Limburg. Tijdens deze bijeenkomsten is er ook altijd een update uit de provincie. Dit keer was het statenlid verantwoordelijk voor economie (en nog een aantal andere posten) aan het woord. Hij beschreef een opleving van de […]

 • Vermogende particulieren met cv lopen risico op belastingclaim

  De open commanditaire vennootschap (cv) is een populaire rechtsvorm onder vermogende Nederlanders, die hun vermogen graag privé willen houden. In de toekomst zou dit echter kunnen leiden tot een belastingclaim, meldt het Financieel Dagblad. Binnen een cv is er sprake van twee vennoten: de stille en de beherende vennoot. De stille vennoot is anoniem en […]

 • 30%-regeling wordt verkort

  In 2017 werd het formulier voor verzoek 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland gepubliceerd. Deze regeling houdt in dat indien een bedrijf een werknemer uit het buitenland aanneemt, het hem de extra kosten voor zijn tijdelijke verblijf in Nederland mag vergoeden. Hierbij kan de 30% regeling gebruikt worden. In dat geval mag het bedrijf zonder […]

Back to Top