Tripost

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste financiële nieuwtjes, juridische ontwikkelingen of tips voor de ondernemer? Abonneer u dan gratis op onze Tripost. Wij brengen elke maand een nieuwe Tripost uit met belangrijke nieuwsfeiten.

Categorie Archief: Tripost

 • Vrijstelling van overdrachtsbelasting ook op aandelen toepasbaar?

  Indien je van plan bent om jouw vastgoedonderneming over te dragen, moet je even opletten. Niet alleen bij het overdragen van de vastgoedonderneming, maar ook bij een overdracht van aandelen in een vastgoedonderneming, kun je beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging. De situatie, die bij de Hoge Raad terecht kwam, was als […]

 • Belastingdienst stopt met gebruik camerabeelden voor controle privégebruik auto

  De 22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst is gepubliceerd. Middels deze rapportage blikt staatssecretaris van financiën, Menno Snel, terug op de afgelopen maanden van 2018. De rapportage bevatte deze keer interessant nieuws voor alle ondernemers met een auto van de zaak: de Belastingdienst stopt namelijk met het gebruik van camerabeelden voor de controle van de bijtelling […]

 • Woning van niet-failliete partner valt in faillissement van echtgenoot

  Recentelijk kwam er een interessante zaak voor Rechtbank Noord-Nederland. Een echtpaar is getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Wanneer de man in een faillissement terecht komt, valt de woning van de vrouw in de faillissementsboedel van de man. Wij leggen je graag uit hoe dit tot stand is gekomen. In 1978 trouwt een echtpaar in gemeenschap van […]

 • No cure no pay? Wel BTW!

  Werkt jouw onderneming wel eens op no cure no pay basis? Let dan goed op. Dit jaar zijn er door rechtbanken een aantal opvallende uitspraken gedaan, betreffende de btw die in zo’n geval afgedragen dient te worden. Bij een overeenkomst op no cure no pay basis, geldt dat een bedrag of een gedeelte hiervan pas […]

 • Lagere aftrek partneralimentatie

  Vroegtijdig op de hoogte zijn van veranderingen in jouw financiële situatie is belangrijk. Dit geeft jou de gelegenheid om hierop te anticiperen. Vandaar dat wij jou al vroegtijdig willen laten weten dat de alimentatiedruk in de toekomst omhoog gaat. Als je momenteel met een echtscheiding bezig bent of partneralimentatie betaalt, kun je hiermee rekening houden. […]

 • Belangrijke veranderingen nieuw belastingpakket bedrijven

  Doordat de dividendbelasting toch in stand wordt gehouden, komt er 1,9 miljard euro vrij, die weer in het bedrijfsleven gestoken zal worden. 1,4 miljard euro hiervan wordt gebruikt om de vennootschapsbelasting nog verder omlaag te brengen dan voorheen door het kabinet aangekondigd was. De overige half miljard euro, die de dividendbelasting jaarlijks zal blijven opleveren, […]

 • Transitievergoeding bij ontslag vlak voor pensioen: hoe hoog moet dat zijn?

  Onlangs deed de Hoge Raad een opvallende uitspraak, die wij graag met u zouden delen. Het betreft namelijk een vraag, waar een werkgever gemakkelijk tegenaan kan lopen: hoeveel transitievergoeding moet u aan een werknemer geven, die vlak voor zijn pensioen wordt ontslagen? In de zaak, die onlangs door de Hoge Raad beoordeeld werd, betrof het […]

 • Wettelijk minimumloon stijgt vanaf 2019

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe bedragen voor 2019 van het wettelijk brutominimumloon vastgesteld. Per 1 januari 2019 zullen de brutobedragen voor werknemers van 22 jaar en ouder stijgen. Voor de werknemers van 22 jaar en ouder zullen, bij een volledig dienstverband, de volgende bedragen gaan gelden: € 1.615,80 per maand; […]

 • Aftrekposten en bijtelling

  Ondernemersaftrekken IB tegen lager tarief Vanaf 2020 zijn een aantal aftrekposten niet meer aftrekbaar in de hoogste tariefschijf. Deze tariefmaatregel is alleen van toepassing op belastingplichtigen, die zonder dergelijke aftrekposten een belastbaar inkomen zouden hebben in de hoogste schijf. Het gaat om de: • Ondernemersaftrek; • MKB-winstvrijstelling; • Terbeschikkingstellingsvrijstelling. Het tarief zal vanaf 2020 jaarlijks […]

 • Tarieven, verliesverrekeningen en aanslagen

  Verhoging tarief box 2 In 2020 wordt het tarief in box 2 verhoogd van 25% naar 26,25%. In 2021 wordt het nog eens verhoogd naar 26,9%. Dit betekent dat winstuitkeringen uit de vennootschap waarin jij een aanmerkelijk belang hebt (5% of meer van de aandelen bezit) vanaf 2020 worden belast tegen een hoger tarief. Hetzelfde […]

 • Omzetbelasting

  Verhoging lage btw-tarief Het lage btw-tarief wordt vanaf 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Dit tarief wordt o.a. toegepast op voedingsmiddelen, geneesmiddelen en water. Wijziging kleineondernemersregeling Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een door een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB). Ondernemers kunnen, net als bij de KOR, zelf kiezen of […]

 • Overige maatregelen

  Compensatieregeling Bbz Er komt een compensatieregeling voor belanghebbenden die toeslagen moesten terugbetalen omdat een Bbz-lening in de berekeningsjaren 2014, 2015 of 2016 werd omgezet in een bedrag om niet. Bbz staat voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en is een tegemoetkoming voor ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen. Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid zich te wenden tot de […]

Back to Top