Tripost

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste financiële nieuwtjes, juridische ontwikkelingen of tips voor de ondernemer? Abonneer u dan gratis op onze Tripost. Wij brengen elke maand een nieuwe Tripost uit met belangrijke nieuwsfeiten.

Categorie Archief: Tripost

 • Omzetbelasting

  Verhoging lage btw-tarief Het lage btw-tarief wordt vanaf 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Dit tarief wordt o.a. toegepast op voedingsmiddelen, geneesmiddelen en water. Wijziging kleineondernemersregeling Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een door een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB). Ondernemers kunnen, net als bij de KOR, zelf kiezen of […]

 • Overige maatregelen

  Compensatieregeling Bbz Er komt een compensatieregeling voor belanghebbenden die toeslagen moesten terugbetalen omdat een Bbz-lening in de berekeningsjaren 2014, 2015 of 2016 werd omgezet in een bedrag om niet. Bbz staat voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en is een tegemoetkoming voor ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen. Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid zich te wenden tot de […]

 • AVG in de consultancy

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), je hebt het waarschijnlijk al 300 keer voorbij zien komen. Maar wat het precies betekent, is voor velen nog onduidelijk. Sommige bedrijven besluiten voor alle klanten overeenkomsten op te stellen, terwijl andere bedrijven, wellicht gedreven door onbegrip, er helemaal niets mee doen. Ik, Karina Chaibekava, ben binnen Tripolis Business Support benoemt […]

 • Cliënt is zelf verantwoordelijk voor verstrekken informatie aan adviseur

  Het is vanzelfsprekend dat belastingadviseurs verplicht zijn zich voldoende te verdiepen in de situatie van hun cliënten voordat zij een advies kunnen opstellen. Echter is de cliënt ook verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan zijn adviseur. Dit is nog belangrijker wanneer het om een bijzondere situatie gaat, waarin de cliënt zich bevindt. Dit blijkt […]

 • Exact vernieuwt, wij vernieuwen

  Artikel door Wouter IJpelaar. Deze zomer zijn wij gestart met de uitrol van een aantal automatiseringen in ons boekhoudsysteem Exact. Wij zijn hierin begeleid door de mensen van Exact, die ons zien als een vooruitstrevend kantoor. De inrichting van onze processen was al zo modern dat in veel gevallen enkel de “digital toepassing” erop aangesloten […]

 • Documenten m.b.t. “paraplu aanpak” Vermogen in het buitenland openbaar gemaakt

  Binnen de Belastingdienst loopt het project “paraplu aanpak” Vermogen in het buitenland. Onder deze paraplu aanpak valt een reeks van projecten en handhavingsacties met betrekking tot vermogen in het buitenland. Bij het ministerie van Financiën is onlangs een verzoek gedaan naar het publiceren van o.a. een draaiboek, richtlijnen, afspraken of verslagen van vergaderingen, die de […]

 • Gebrek aan wederkerigheid bij de Belastingdienst

  In veel kranten hebben we het voorbij zien komen: de rechten van belastingbetalers moeten beter beschermd worden. De rente, die belastingplichtigen dienen te betalen wanneer zij te laat of verkeerd aangifte doen, ligt onder vuur. Er lijkt immers sprake te zijn van een gebrek aan wederkerigheid bij de Belastingdienst. Indien u als burger of bedrijf […]

 • Kluskavel kan woning zijn voor de overdrachtsbelasting

  Heeft een pand wel of geen woonbestemming? Dit zou veel uit kunnen maken voor de hoogte van de belasting. Indien je kunt aantonen dat het pand een woonbestemming heeft, betaal je immers enkel 2% overdrachtsbelasting i.p.v. 6%. Indien een kluskavel gestript is tot casco is het echter lastig vast te stellen of het daadwerkelijk om […]

 • Informatie-uitwisseling over internationale transacties vanaf 2020 verplicht

  Belastingadviseurs en andere tussenpersonen, die over belasting adviseren, worden vanaf 2020 verplicht om informatie uit te wisselen met de Belastingdienst. Het doel hiervan is het tegengaan van belastingontwijking en het creëren van een betere afstemming binnen de internationale belastingheffing. Ondanks dat de regels pas vanaf 1 juli 2020 ingaan, dient de informatie, die dan aangeleverd […]

 • Coulancerente wordt in bijzondere gevallen aan ondernemers vergoed

  De Belastingdienst volgt een aanbeveling van de Nationale ombudsman op: in bijzondere gevallen zal coulancerente aan ondernemers vergoed worden. Het gaat om gevallen waarbij er door toedoen van de Belastingdienst een vertraging is ontstaan in de zogenoemde achterwaartse verliesverrekening, waardoor ondernemers renteschade lijden. Eind 2017 deed de Nationale ombudsman de aanbeveling om de coulancerente alsnog […]

 • k

  Box 3 anno 2018: wat is er veranderd?

  De vermogensrendementsheffing in box 3 is met ingang van 1 januari 2017 herzien, zodat deze beter aansluit bij de behaalde rendementen behaald door de belastingbetalers. Oude situatie Voor 1 januari 2017 werd in box 3 belasting geheven door uit te gaan van een fictief vast rendement van 4% over het totale vermogen (grondslag sparen en […]

 • Aftrekbaarheid restschuld eigen woning afgeschaft

  Tot 31 december 2017 bestond er in de inkomstenbelasting in box 1 een crisismaatregel met als doel het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Door deze maatregel was het mogelijk om de rente op een eventuele restschuld af te trekken van het inkomen in box 1. Belastingplichtigen waarbij de waarde van de eigen woning […]

Back to Top