oktober 2019

Maandelijks Archief

  • Vast contract geven wordt vanaf 2020 aantrekkelijker

    Elke werknemer is verplicht verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW). Bij ontslag kan de werknemer hier aanspraak op maken. Als werkgever moet u premie voor deze verzekering afdragen. In 2019 bedroegen de premies, voor contracten korter dan 1 jaar, 2,58% (sectorpremie) en, voor contracten van 1 jaar en langer, 0,58% (WW-premie). Daar kwam voor beiden een […]

Back to Top