september 2018

Maandelijks Archief

  • Aftrekposten en bijtelling

    Ondernemersaftrekken IB tegen lager tarief Vanaf 2020 zijn een aantal aftrekposten niet meer aftrekbaar in de hoogste tariefschijf. Deze tariefmaatregel is alleen van toepassing op belastingplichtigen, die zonder dergelijke aftrekposten een belastbaar inkomen zouden hebben in de hoogste schijf. Het gaat om de: • Ondernemersaftrek; • MKB-winstvrijstelling; • Terbeschikkingstellingsvrijstelling. Het tarief zal vanaf 2020 jaarlijks […]

Back to Top