juni 2018

Maandelijks Archief

  • Aandachtspunten bij verstrekken lening aan familieleden

    Het komt regelmatig voor dat vermogende particulieren een lening verstrekken aan familieleden, die wat krap in hun liquide middelen zitten. Let hierbij goed op, om te voorkoen dat de inspecteur de overboeking aanmerkt als een schenking. Waar moet je in zo’n geval precies op letten? Het belangrijkste is dat er duidelijke leningsvoorwaarden worden opgesteld. Denk […]

Back to Top