juni 2018

Maandelijks Archief

  • Aftrekbaarheid restschuld eigen woning afgeschaft

    Tot 31 december 2017 bestond er in de inkomstenbelasting in box 1 een crisismaatregel met als doel het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Door deze maatregel was het mogelijk om de rente op een eventuele restschuld af te trekken van het inkomen in box 1. Belastingplichtigen waarbij de waarde van de eigen woning […]

Back to Top