maart 2017

Maandelijks Archief

  • Niet-betaalde rente aangemerkt als dividend

    Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het niet in rekening brengen van rente een uitdeling vormt. In dit geval ontbreekt namelijk een zakelijk motief om rente niet in rekening te brengen. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden. Belanghebbende houdt de helft van de aandelen in A BV, waarbij hij […]

Back to Top