februari 2017

Maandelijks Archief

  • Een bescheid is ook een factuur

    Gerechtshof Den Bosch oordeelde onlangs dat een ‘bescheid’ aan de eisen voldoet om als factuur te worden aangemerkt. Het ging hierbij om een bescheid waarop een aanneemsom voor de bouw van een bedrijfspand en een bedrag aan omzetbelasting stond vermeld. De Belanghebbende (X) heeft een bedrijfspand laten bouwen en is een betalingsregeling overeengekomen die verbonden […]

Back to Top