september 2016

Maandelijks Archief

  • Belastingheffing werkelijk rendement in box 3  

    Op Prinsjesdag werd door het kabinet een voortgangsrapportage gepubliceerd rondom de belastingheffing in box 3. De voortgangsrapportage heeft betrekking op de mogelijkheden om het forfaitaire rendement van 4% in box 3 op termijn te vervangen door de werkelijk gerealiseerde rendementen. Het voorgaande brengt met zich mee dat de reële opbrengsten en de vermogensmutaties worden belast. […]

Back to Top