september 2016

Maandelijks Archief

  • Uitfasering pensioen in eigen beheer

    Zoals al eerder in onze nieuwsbrief naar voren is gekomen, zal de opbouw van pensioen in eigen beheer in 2017 worden afgeschaft. Hiertoe werd er op Prinsjesdag een wetsvoorstel ingediend. Middels het wetsvoorstel wordt de mogelijkheid geboden om  het pensioen in eigen beheer zonder belastingheffing af te stempelen van de commerciële waarde naar de lagere […]

Back to Top