augustus 2016

Maandelijks Archief

  • Valutaverliezen aftrekbaar? Hoge Raad stelt prejudiciële vragen

    Volgens de Hoge Raad kan een moedermaatschappij valutaverliezen, die het gevolg zijn van een interne reorganisatie, op een buitenlandse deelneming ten laste brengen van haar winst. Dit kan door een beroep op het arrest Groupe Steria, waarbij een individueel voordeel niet mag worden beperkt tot binnenlandse situaties, maar ook in grensoverschrijdende situaties moet worden toegekend. […]

Back to Top