juli 2016

Maandelijks Archief

  • Besluit Staatssecretaris oplossingsrichting pensioen in eigen beheer

    Op 1 juli 2016 heeft staatssecretaris Wiebes zijn uiteindelijke keuze met betrekking tot de oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer kenbaar gemaakt. Om tot een besluit te komen, heeft de staatssecretaris overleg gevoerd met diverse partijen, waaronder ook de directeur- grootaandeelhouders zelf. Uit dit overleg is gebleken dat er een breed draagvlak bestaat voor het […]

Back to Top