juli 2016

Maandelijks Archief

  • Voornemen tot herinvesteren aanwezig bij brief en projectplan

    Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 14 juli 2016 een uitspraak gedaan betrekking hebbende op het voornemen tot herinvesteren. Het hof oordeelde dat een voornemen tot herinvesteren kan voortvloeien uit een brief en een projectplan. Het Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden heeft eerder een soortgelijke uitspraak gedaan, waarin werd geoordeeld dat een voornemen tot herinvesteren voldoende duidelijk blijkt […]

Back to Top