juli 2016

Maandelijks Archief

  • Wetswijziging bedrijfsopvolgingsregeling

    Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad in april 2016, komt het kabinet op Prinsjesdag met een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat indirecte belangen niet onder de reikwijdte van de bedrijfsopvolgingsregeling vallen. Dezelfde wetswijziging geldt voor de doorschuifregelingen voor het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting. Uit het hierboven genoemde arrest bleek dat […]

Back to Top