mei 2016

Maandelijks Archief

  • Digitaal procederen in belastingzaken vanaf 2018

    Met ingang van 2018 is het naar verwachting mogelijk om digitaal te procederen in fiscale zaken. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft dit aan de Eerste Kamer laten weten in een memorie van antwoord bij de wetsvoorstellen die toe zie op de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. De Hoge Raad heeft aangegeven bij […]

Back to Top