februari 2016

Maandelijks Archief

  • Vastentijd

    De Geest voerde Jezus Christus na zijn doop mee naar de woestijn om beproefd te worden door de duivel. Na veertig dagen en nachten te hebben gevast en hij grote honger had kwam de duivel en beval hem stenen in brood te veranderen. Jezus antwoordde: Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, […]

Back to Top