september 2015

Maandelijks Archief

  • Instelling Europees UBO register en Centraal Aandeelhoudersregister

    Op 20 mei 2015 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad de vierde anti-witwas richtlijn aangenomen. De richtlijn heeft tot gevolg dat de achterliggende eigenaren/belanghebbenden van in Europa opgerichte vennootschappen en andere vennootschapsrechtelijke entiteiten alsmede bepaalde betrokkenen bij trusts worden geregistreerd. Daarnaast wordt per 1 januari 2016 het Centraal Aandeelhoudersregister ingevoerd. Het UBO-register De […]

Back to Top