maart 2015

Maandelijks Archief

  • Toename rekening-courantsaldo terecht belast als uitdeling

    De fiscus belaste de opnamen van een directeur-grootaandeelhouder (dga) in rekening-courant als uitdeling, want ten tijde van de opnamen stond het namelijk al vast dat de dga de vordering die de BV op hem had niet zou kunnen voldoen. Dat de opgenomen bedragen verrekend konden worden met toekomstige dividenduitkeringen maakte het oordeel niet anders. De […]

Back to Top